بنر
  • لطفا تمام اطلاعات خود را به غیر از رمز عبور و به صورت فارسی وارد نمایید .

  • در هنگام ثبت نام دقت داشته باشید برخی از اطلاعات شما مانند نام کاربری و ... غیر قابل ویرایش میباشد (حتی توسط مدیر وب سایت)

  • در نظر داشته باشد پس از ثبت نام  , شما تمام قوانین وب سایت و قوانین ثبت نام را پذیرفته اید .

  • پس از زدن دکمه ثبت نام و زدن تیک قوانین وب سایت به منزله امضای دیجیتال شما برای قوانین وب سایت اتم میباشد .

  • در هنگام وارد کردن مشخصات خود در زمان ثبت نام دقت لازم را داشته باشید در غیر این صورت وب سایت اتم در قبال اشتباه وارد کردن مشخصات هیچگونه مسئولیتی ندارد .

  • دقت داشته باشید در زمان خرید از اطلاعات ثبت نامی خود اطمینان کافی داشته باشید .

  • اگر به عنوان فروشنده ثبت نام می نمایید قوانین قسمت فروشندگی را با دقت کامل مطالعه نمایید .

  • در صورت قبول کردن قوانین وب سایت و در صورت بروز تخلف از سوی شما حساب کاربری شما مسدود و از سیستم پاک خواهد شد .

  • در صورت ثبت نام فروشندگی و رعایت نکردن قوانین وب سایت و قوانین فروشندگی حساب فروشندگی شما به صورت کامل مسدود و از سیستم پاک شده و تمام تخفیف های شما از وب سایت پس از تسویه حساب پاک خواهد شد .

  • لطفا با توجه به قوانین ذکر شده ثبت نام خود را به صورت کامل انجام نمایید .

کد امنیتی